Michèle Audette

Oyasowew

ohtâwiya Quebecois êkwa okâwiya Innuwiyinw, owiyasowêw Audette kâ-kî-isi-ohpikit ita mistahi kiskêyihtamowin/pîkiskwêwin ê-pimipayik nîswâyak isi ê-wîhôtahk pimâtisiwin, êwakoni kâ-nîpawîstamawât.

owiyasowêw Audette kî-pîhtokwêw kâ-mâh-mâmawipit mitoni ê-osk-âyawit, nistam ê-nîkânît Quebec nistam-askîwi-iskwêwak kâ-mâmawinitocik êkwa ispîhk kâ-wîcihât ka-âskôwiskawâyit kihci-ôkimâwa ôki kêhci Status of Women mahti ôma kîkway iskwêwak ôta ôkimâwinihk Quebec.

owiyasowêw Audette êkwa ispîhk kî-kwâskwêyihtôtam ôma misiwê kitaskînaw ka-nîkânistamawât ôhi Native Women’s Association of Canada. êwako ôma êkây wîhkâc ê-cahkinikêhitôtahk ka-pîkiskwêstamawât iskwêwa mîna.

opêyakoskânimiyiwa L’École nationale d’administration publique ôkimâwak anohcihkê kî-kocimêwak ê-okiskêyihtamowiniyit ka-oyastâcik ôma wiyasowêwin itêyihtamowin kâ-wî-tôcikâtêk kîkwây nistam-askîwiyiniyiwa ôkimâwinihk ka-âpataniyik.