atoskêwin tawâw

hiy-hiy nititwânân ôma kâ-nohtê-atoskêyan kihci ôkimâwin nitotisahikêwin kâ-wanihîhcik êkwa kâ-nisowanâhcihîhcik iskwêwak êkwa iskwêsisak. ôma kihci ôkimâwin nitotisahikêwin nistam kî-mâcihtâniwan nôcihitowipîsim pêyak kâ-kî-akimiht 2016. mêkwâc niwiyastânân wâskahikan ita kâ-wî-atoskêyâhk mîna tânisi kâ-wî-itahkamikisiyâhk. nicîhkêyihtênân ka-mêkiyâhk kêyâpic kiskêyihtamowin mîna awiyak nohtê-atoskêci wîpac êwako. tâpitaw ê-pê-nitawâpênikêhk.