kahcitinân

mamâhtâwi-âpacihcikan

piko-kîkwây kakwêcihkêmowina, mahti ôta isiwêpahikê info@mmiwg-ffada.ca

ka-kakwêcimâcik otâcimowak, mahti ôta isiwêpahikê media@mmiwg-ffada.ca

kâ-sipwêhtisahikêpayik ohci

604-775-5009

masinahamâtowin

mistikowat 500 wâskahikan A

Vancouver, BC

V6C 2N3

kâ-ayimîyan kâ-mâyipayik 1-844-413-6649

misiwê kâ-kanâtahk, êkây ka-tipahaman kâ-ayimîyan nânitaw kê-ispayik mîna ihtâhkwan awiyak awa kâ-nitawêyihtahk ka-wîcihîht. êwako ôma môya ka-tipahikân, nîstanaw nîsosâp tipahikan pêyak kîsikâw, têpakohp kîsikâw pêyak ispayiw. Mahti sêwêpicik 1-844-413-6649 kîspin kiya asici awiyak ê-kiskêyimat ê-tâsipayit êkwa ê-nohtê-wîcihikowisit asici ka-sîhtoskâht ê-kî-ayamihtât ôma ôta kâ-masinahikâtêk.

ka-kâh-nitawâpênikeyan masinahikâsowin

mahti nâtitisaha ôma kâ-masinahikâsoyan ôta kâ-masinahikêpayik kâ-nêpitêsinahikâsoyan kîspin kî-nohtê-kâhcitinên kihci kiskêyihtamowin êwak ohci ôma misiwê kâ-kanâtahk kâ-nitotisahikâniwik. nâtitisahamani êwako ê-itwêyan ê-nitawêyihtaman ka-kâhcitiniskwâw ôki kihci ôkimâw nitotisahikêwin.