wiyasowêwi-wîhtamâtowina êkwa masinahikana

êkonik pêyakoskânak êkwa kâ-sâpôtahkik mâyi-wîcêwitowina: kîspin poko kinohtê-wîhtên ê-ispayiyan, âhpô wî-wiyasiwâtamâkawin, ita ôma kitaskînaw kâ-wî-kitâpahtahkik, môy kinitawêyihtên nîpawiwin.   kika-nîpawîstamâkân.  êkosi môy katâc ka-sâkaskinâhtâyan kâ-nitawêyihcikâtêk kâ-sâkaskinâhtâyan nîpawiwin.  ayiwâk isi, moy kika-nitawi-kâhcitinat sôniyâw ita ôma kâ-itôtamihk ê-isi-mêstinat sôniyâw ta-nitawi-kâhtinaman kiskêyihtamowin (kâ-itakociniyan, kâ-kapêsiyan, kâ-mîcisoyan, awâsisiwi-nâkatohkâtowin) kika-tipahikêstamâkawin pîtos mâka ka-paminamwak. itowâhk masinahikana aniki poko ka-natonahkik, êkamâ aniki kâ-wî-wîhtahkik ê-isi-pê-mâyikâpawicik ita ôki National Inquiry (kitaskînaw kâ-wî-kitâpahtahkik.

ka-wîhtamihk ê-wî-nîpawiyan

ka-sâkaskinâhtâyan pêyak isi âhpô kâ-wîc-âtoskêmacik

ka-sâkaskinâhtâyan pêyak isi mâmawinitowin

ka-sâkaskinâhtâyan masinahikanis

ê-wiyêsiwâtasinahikâtêk kâ-sâkaskinâhtâhk